Sled dog - Kaktovik - Alaska by Impisi on Flickr.

Sled dog - Kaktovik - Alaska by Impisi on Flickr.